Informerat samtycke

INFORMERAT SAMTYCKE

Som vårdgivare är man skyldig att informera patienten om den vård som bedrivs. Syftet är att du som patient ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka förutsättningar och konsekvenser som gäller för olika behandlingsalternativ och på basis av denna information lämna ditt samtycke.  

Vid alla medicinska åtgärder, så även vid manuell behandling, kan det finnas risker även om orsakssamband inte alltid kunnat fastställas. 

Efter manuell behandling kan man som patient ibland uppleva en ömhet och stelhet. Någon gång kan också mindre blåmärken uppkomma i samband med djupare massage, ibland också lättare hudirritation. Dessa behandlingsreaktioner är vanliga och helt ofarliga. 

Manipulationsbehandling är en manuell behandlingsmetod som används i syfte att skapa smärtlindring och ökad rörlighet i en eller flera leder. I samband med behandling kan ett ”ledknäpp” upplevas hos patienten. Vid manipulationsbehandling av halsryggraden kan det, utifrån den forskning och kunskap som finns idag, inte bevisas att det föreligger ett orsakssamband mellan behandlingstekniken och risk för kärlskada, det kan inte heller uteslutas att ett sådant samband finns, i ytterst sällsynta fall. 

Om eventuellt uppkommen behandlingsreaktion upplevs som svår, skall du kontakta Naprapat Johanna Lundvall. Vid akuta besvär skall läkarvård sökas.