Naprapatbehandling

NAPRAPATBEHANDLING

Genom tester kombinerat med patientens berättelse och historik ställer naprapaten en diagnos. Utifrån diagnosen utformar naprapaten därpå en behandlingsplan vilken kan innefatta t. ex. ledjustering, akupunktur, triggerpunktsbehandling, massage, stretching, träningsövningar osv. Behandlingen riktas därefter mot att korrigera orsaken till patientens besvär för att uppnå långsiktiga behandlingsresultat och därmed minska risken för återfall. Nedan följer beskrivningar för huvudsakliga behandlingsmetoder.

Ledjustering används då en led har en rörelseinskränkning. Naprapaten för då ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Genom en kort men hastig rörelse dras ledytorna isär och ett klickjud kan uppstå. Målet med ledjustering är att återfå normal rörlighet.