Integritetspolicy

Inledning

Jag har tagit fram integritetspolicyn för att jag värnar om din integritet. I denna beskrivs hur jag hanterar personuppgifter som jag får del av när du är i kontakt med mig. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på min hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:
Bolagsnamn: Naprapat Johanna Lundvall AB
Org.nr.: 559180-8414
Adress: Klyvaregatan 15
E-post: naprapatjohanna@gmail.com
Telefon: 073-5856716

Information jag samlar in om dig

Jag kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till mig via min hemsida, som t.ex. registrering för nyhetsbrev. På min hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av mig eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber jag dig att kontakta mig via e-post så hjälper jag dig. Om du är i kontakt med mig med anledning av att du söker arbete hos mig kommer jag att hantera de uppgifter du skickar till mig i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar mina vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att jag ska fullgöra mina skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Jag hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra mina tjänster och hålla en löpande kontakt med mina kunder. Jag hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna. Söker du arbete hos mig hanterar jag dina uppgifter baserat på mitt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess. Jag hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem jag delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med mina tjänsteleverantörer när det krävs för att jag ska kunna tillhandahålla mina tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till mina tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter jag har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot min hantering av, dessa ber jag dig kontakta mig via e-post. Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket jag har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur jag skyddar dina personuppgifter

Jag har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge jag sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Jag kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på min hemsida.